Canxi


Xuất xứ:
United States

Chất liệu:

Giá:
680.000 VND

Calcium, magnesium, vitamin D, Zinc cho bé
  •  dạng nước , vị cam. 
  •  474ml 
  •  1-3t : 2 teaspoon
  • 4-8t: 1 tablespoon
  • 9-12: 2 tablespoons

Các sản phẩm cùng danh mục: